Charakterystyka

Posadzki żywiczne antyelekstrostatyczne wpływają na bezpieczeństwo ponieważ chronią pomieszczenia „o znaczeniu krytycznym” przed skutkami wyładowań elektrycznych

W 2019 roku segment posadzek antylektrostatycznych zdominował rynek, stanowiąc 92% całkowitego w nim udziału. Rosnąca urbanizacja i uprzemysłowienie spowodowały wysokie i natychmiastowe zapotrzebowanie na odporne podłogi żywiczne w niemal wszystkch zakładach przemysłowych, laboratoriach, parkach IT itp.

Przy wyborze posadzki ważna jest świadomość zagrożeń i wymagań dla konkretnego przypadku użycia oraz potencjalnych konsekwencji wyładowań elektrostatycznych w pomieszczeniu gdzie ma być zastosowana. Posadzki żywiczne antyelektrostatyczne to systemy przewodzące i rozpraszające, które oferują różne zakresy rezystancji elektrycznej. Ogólnie rzecz biorąc wyższa rezystancja oznacza niższe przewodnictwo energii ale to nie oznacza, że niższa rezystancja jest koniecznie lepszą opcją. W rzeczywistości w większości środowisk „o znaczeniu krytycznym” normy dotyczące uziemienia zalecają podłogę rozpraszającą ładunki elektrostatyczne niż przewodzącą.

Wyładowania elektrostatyczne są poważnym zagrożeniem w magazynach materiałów łatwopalnych, w lakierniach i w miejscach, gdzie może wystąpić koncentracja oparów lub gazów łatwopalnych, dlatego w wielu branżach kontrola elektryczności statycznej ma kluczowe znaczenie. Ta elektryczność statyczna może również stanowić zagrożenie dla pracowników. Do neutralizacji ładunków elektrostatycznych na większym obszarze, takim jak hala fabryczna lub warsztat, systemy antystatyczne mogą wykorzystywać efekty emisji elektronów, neutralizując każdy naładowany elektrycznie obiekt.

Antyelektrostatyczne posadzki żywiczne odprowadzają ładunki elektryczne za pomoca zamocowanej w podłożu taśmy miedzianej, połączonej z głównym przewodem uziemienia lub bezpośrednio z uziemieniem. Właściwości przewodzące uzyskuje się rónież stosując podkłady wypełnione węglem (węglik krzemu) lub przewodzące pigmenty. Przed wykoaniem posadzki podłoże należy oczyścić, ewentualnie wzmocnić, zagruntować i wyrównać.

Posadzki antyelektrostatyczne stosowane są zakładach produkcji komputerów i elektroniki ponieważ służą do ochrony tego wrażliwego sprzętu elektronicznego. Wiele zakładów produkujących farmaceutyki, przechowujących zboże czy amunicję wykorzystuje żywicę jako bezpieczne i skuteczne wykończenie podłogi. Wolne od wyładowań statycznych powinny być również laboratoria, serwerownie oraz stacje badawcze i diagnostyczne z aparaturą elektroniczną, gdzie niekontrolowane wyładowania mogą zakłócać pracę czułego sprzętu lub być powodem awarii i kosztownych napraw.

Do posadzek żywicznych antyelektrostatycznych zaliczamy: gładkie i cienkowarstwowe posadzki epoksydowe, przemysłowe posadzki epoksydowo-kwarcowe, gładkie posadzki antybakteryjne, antypoślizgowe posadzki poliuretanowo-cementowe oraz posadzki chemoodporne.

Wszystkie posadzki antyelektrostatyczne zachowują te same wyjątkowe właściwości, co inne posadzki żywiczne - są ognioodporne, wodoszczelne, odporne na chemikalia i ścieranie oraz proste w utrzymaniu czystości.


Grubość systemu: od 2mm do 3mm
Gwarancja: 24 miesiące

Miejsca zastosowania

Główne cechy

Etapy wykonania

01

Przygotowanie podłoża

Usunięcie pozostałości oraz zanieczyszczeń z zagłębień i miejsc uszkodzonych, odkurzanie posadzki

02

Gruntowanie podłoża

Nałożenie warstwy gruntującej z wykorzystaniem żywicy głęboko penetrującej

03

Uzupełnienie ubytków

Wyrównanie powierzchni posadzki mieszanką żywicy z piaskiem kwarcowym

04

Szlifowanie i odkurzanie

Finalne przygotowanie posadzki przed nałożeniem warstwy właściwej

05

Warstwa właściwa

Nałożenie na prawidłowo przygotowaną powierzchnie warstw żywicy

06

Nakładanie lakieru

Polakierowanie lakierem wzmacniającym i odpowiednio chroniącym warstwę żywicy